Exposició a Galeria Aragón 232, Barcelona


BCN CONNEXIÓ


Aquest mes d'abril està ple de moviment.

Estic inquieta, neguitosa i il.lusionada!

El dia 18 d'abril a les 8 del vespre, dijous vinent, s'inaugura una exposició conjunta en la que hi participo amb algunes de les meves obres.

This April is full of movement.
I'm restless, anxious and excited!
Day 18, next Thursday, opened a joint exhibition in which you can participate in some of my works.


Com veieu som sis els artistes que mostrarem les nostres obres.

Artistes amb els que estic molt contenta de poder compartir espai i temps, per mostrar la nostra visió del món. Intern i extern.

Aquestes són, de les meves peces, les que podreu veure:

As we see six artists show our work.

Artists with whom I am very happy to share time and space to show our worldview. Internal and external.

These are, in my pieces, you can see:


Arbre:

Formada per tres peces que s'acoblen i separen.

Formen, el que jo n'anomeno, una família.
Cada una de les peces té la seva personalitat pròpia, juntes acaben conformant una família.


"Tree":

Made up of three separate pieces and assembled.

Form, which we call I a family.

Each piece has its own personality, eventually forming a family together
                                             

"Tres Peus":

Buscant l'equilibri, peça esvelta ocupant un espai visual que respira.
"Three Feet":

Seeking balance, occupying a slender piece of visual space that breathes.


"Tres Finestres"
:

També persegueix l'equilibri, de base molt petita i creixent, ocupant l'espai.

Creant una profunditat visual a través de les seves tres finestres.

"Three Windows":

It also seeks balance, base very small and growing, occupying the space.

Creating a visual depth through its three windows."Teranyina":

Amb una gran dificultat tècnica, construeix un espai obert, amb diferents perspectives.

Una obra que a través dels seus nervis ceràmics acaba construint un espai ple de llum.

"Spiderweb":

With great technical difficulty, construct an open space, with different perspectives.

A work through their nerves ceramic finishes constructing a space full of light.

"Trifàsic":

Cercant mirades diferents des de cada una de les seves tres cares, mantenint aquest lligam amb el tres, constant en totes aquestes obres.

"Phase":
Looking different looks from each of its three sides, keeping the link with the three constant in all these works.

I Finalment "Muntanya":


Una obra sorprenent, de la sèrie de "Famílies"

And finally "Mountain":
A work amazing series "Families"

You have to see it to judge it.

All I would say, that is a fantastic piece.
Cal veure-la per poder jutjar-la.

Simplement jo en diria, que és una obra fantàstica.
Però és evident que només els espectadors, vosaltres, sou els que podreu definir millor la meva obra.

Per aquest motiu espero que pugueu venir i ,,,bé, ja em direu que us ha semblat!


But it is clear that only the audience, you, who are able to refine my work.

Therefore I hope that you can come and, well, you tell me what you think!
________________________________________________________________________Comentaris

Entrades populars